Yana Beate Totland

Yana Beate Totland har lang erfaring med eiendomsrelatert juss. Hun var ferdig utdannet cand. jur. i 2000, og fikk advokatbevilling i 2002. Hun har sin bakgrunn fra det private (advokatfullmektig, Vogt & Wiig AS), Oslo kommune (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) og som organisasjonsadvokat (Huseierne). Bakgrunnen gir omfattende kompetanse innen rådgivning overfor private, men også som offentlig aktør på vegne av kommunen.

Yana bistår med å finne raske og gode løsninger på juridiske problemstillinger innen eiendom. Områder hun har jobbet mye med er kjøp- og salg av eiendom, sameier og borettslag, plan- og bygningsrett, husleie, håndverkertjenester, nabotvister, tomtefeste m.m.

Ta kontakt på mail her
Telefon: 988 86 818