Priser og vilkår

Vi fakturerer med utgangspunkt i den tiden som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. I tillegg kan vi legge vekt på blandt annet oppdraget art, hvilke verdier saken gjelder, kundens betalingsevne og det resultatet som oppnås.

Timepris: 1600 – 3000 kroner + 25% merverdiavgift (2000 -3750 kroner inkl.mva.)

Alle oppdrag utføres i tråd med våre standardvilkår.
Last ned standardvilkår her.

Se vår personvernerklæring her

Kontakt oss

Advokatfirmaet
Stadheim Vollen Parelius DA
Arbins gate 4, 0253 Oslo
Telefon: 22 60 50 50
E-post: post@svpadvokatene.no