Dag Stadheim

Dag Stadheim har lang og bred erfaring som advokat etter å ha blitt uteksaminert som cand. Jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Han har jobbet i Skattedirektoratet, vært dommerfullmektig, partner i Brækhus Dege Advokatfirma, samt drevet egen virksomhet i Advokatfirmaet Stadheim. Dag har hovedsakelig arbeidet med fast eiendoms rettsforhold, og har bistått mange hundre boligselskaper med selskapsmessig organisering og drift, rehabiliteringsprosjekter og tvisteløsning, både for domstolene og utenrettslig. Dag er en anerkjent og mye brukt foredragsholder, og er forfatter av bøkene «Tilpasning og forholdsregler mot IT-svikt» (2000) og «Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper» (4. utgave 2019). Dag har også flere styreverv.

Ta kontakt på mail her
Telefon: 971 78 405