Høyesterettsdom om erstatningsutmåling for ulovlig hogst av trær